ylapalkki
Första sida     |      Produkt     |      Produkt broschyrer     |      Kontakt     |      Läge               SUOMEKSI
punainen palkki

Pakolan konepaja - Pakola verkstad

Pakola verkstad konstruerar, tillverkar och marknadsför mekaniska produkter för jord- och skogsbruket samt VVS- och byggföretag. Verkstaden gör också reparationer för utrustning och maskiner.

Företaget är beläget i Nivala, i Norra österbotten.

alapalkki


© 2003 Pakolan konepaja
Päivitetty: 31.12.2018