ylapalkki
Första sida     |      Produkt     |      Produkt broschyrer     |      Kontakt     |      Läge               SUOMEKSI
punainen palkki

PAMECO produkt tillverkning och försäljning
Nurmeksen Teräsmyynti Oy

Påfyllningsbomar

PAMECO-påfyllningsbomar
PAMECO-
påfyllningsbomar
Traktordrivna
slampumpar

PAMECO TR 120
PAMECO TR-100
ja TR-120
Hydrauliska
dränkningspumpar

PAMECO HYDRO 50
PAMECO HYDRO-35
ja HYDRO-50
Gödsel-
blandare

PAMECO KS 40
PAMECO
KS-40
Propellerblandare
PAMECO potkurisekoitin
PAMECO
propellerblandare
PAMECO 7,5–11 kW strömpumpar
för pumpning av slamalapalkki


© 2003 Pakolan konepaja
Päivitetty: 31.12.2018